• Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00

Nadążając za zmianami

Szanowni Państwo

Dopełniając obowiązku zmiany w Regulaminie świadczenia usług na skutek zmian prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. art. 59ea informujemy że w Regulaminie INTROLAN zostają zmienione następujące zapisy :

VI.§9.ust.1 "Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku." otrzymał następujące brzmienie: "Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku lub gotówkowo w BOK Dostawcy."

VI.§9.ust.8 "Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy" otrzymał następujące brzmienie: "Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności do na rachunek bankowy Dostawcy, lub do kasy w BOK Dostawcy"

Nowe zapisy w Regulaminie będą obowiązywać od 01-04-2022. Do dnia 31 marca 2022r mogą Państwo skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji powyższych zmian. Dla umów na czas określony przy ich wypowiedzeniu będziemy dochodzić zwrotu przyznanych ulg z których Państwo korzystają.